Біз туралыOur History

М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университетінің аймағымыздағы алғашқы мемлекеттік емес университет болып құрылғанына 20 жылдан асты.

ҚИнЭУ – тәуелсіз Қазақстанда экономикалық және әлеуметтік талаптардың өзгеруі нәтижежсінде пайда болған Қостанай облысындағы жоғарғы оқу орны.

Еліміздің үздік жоғарғы оқу орындарының бірі болу үшін  оқытушылардың зор еңбегі мен энергиясымен, құрылтайшылардың қызығушылығымен, біздің тәлімгерлердің талмас талабымен үлкен жолды жүріп өттік.

Университеттің пайда болу және алдағы дамуының себепшісі 1996 жылы құрылған «Бизнес және басқару университеті» болды. 1999 жылы күндізгі және сырттай бөлімдегі қысқартылған білім бағдарламасы негізінде алғашқы болып 43 студент түлеп ұшты. 2000 жылы түлектер саны 56 адамға жетсе, 2001 жылы 150 адамды құрды. Қазіргі уақытта ҚИнЭУ Қазақстанның солтүстік аймағын  жоғары білікті мамандармен қамтамасыз етіп отыр: 20 жыл аралығында 20 000 адамнан астам.

ҚР Үкіметі Қаулысымен 2003 жылдың мамыр айында университетке қазақ қоғам қайраткері, біздің жерлесіміз Міржақып Дулатовтың есімі берілді.

Миссия 

Біз аймақтың инновациялық дамуы үшін бәсекеге қабілетті мамандарға қоғам мен бизнестің қажеттіліктерін қанағаттандыру, сондай-ақ корпоративтік және халықаралық қатынастарды нығайту, кәсіпкерлік ойлауды дамыту және қолдау арқылы білім беруді қамтамасыз етеміз.

Көрініс

Алдағы көрініс – ҚИнЭУ кәсіпкерлік, әлеуметтік-жауапты университет.

Қазіргі жағдайда жоғары оқу орындарына қойылатын талаптар тек мемлекет тарапынан ғана емес, сонымен бірге бизнесте, жалпы қоғамда да өсіп келеді. Жоғарғы оқу орындарын қайта құрудың сөзсіздігі заманауи жоғары білімді түсінудегі басты проблемалардың бірі болды. Біз өзіміздің стратегиялық бағытты, университеттің басты құжатын құрдық. Ол 2014-2020 жылдар аралығын қамтиды. Әрине, ол әлі де толықтырылады, түзетіледі және т.б. жазылады.

Біздің басты міндетіміз – аймақтың инновациялық дамуы үшін бәсекеге қабілетті мамандарға қоғам мен бизнестің қажеттіліктерін қанағаттандыру арқылы білім беруді қамтамасыз ету, сондай-ақ корпоративтік және халықаралық қатынастарды нығайту, кәсіпкерлік ойлауды дамыту және қолдау.

Неліктен кәсіпкерлікке бағыт береміз? Кәсіпкерлік мекеме дегеніміз не?

Бұған түсінік бар. Инновацияларды енгізудің табысты шарттарының бірі болып табылатын әлемнің озық елдерінің тәжірибесі университеттердің рөлін арттыру болып табылады.

Ең алдымен, біз «Үш еселік спираль» терминін түсіндіруіміз керек. Бұл үштік спиральдың – мемлекет, білім және бизнес символы – елдің табысты дамуына негізделген үш кит. Бұл топтама өзара әрекеттесу және инновациялар мен экономикалық өсімді енгізу жұмыстарын қамтамасыз етуі қажет. Үш толқын моделін, осы мекемелердің өзара әрекеттесуін, 90-шы жылдар ортасында Стэнфорд университеті профессоры (АҚШ) Генри Ицкович әзірлеп,  оны қабылдаған озық елдердің, табысты дамуының кепілі болды. Студенттер, түлектер, мұғалімдер, қызметкерлер өздері мұғалімдер болуы керек, компаниядағы  жаңа салаларды қалыптастыруға қатыса алады. Сондай-ақ түлектердің алды, нақты өндіріске немесе нақты бизнеске кеткендер Альма-матермен байланысын үзбей, керісінше оны нығайтып, дамытуы қажет.

Зерттеудің коммерциализациясы мен қолданбалы сипаты кәсіпкерлік жоғары оқу орындарына бұл «үш еселі спиральда» негізгі байланыс болуы мүмкін.

ҚИнЭУ, 2014 жылдан бастап кәсіпкерлік институт құру бойынша курстарды қабылдап, инновациялық экономика үшін кадрлар даярлауды ғана емес, сондай-ақ инновацияларды құрудың түрлі кезеңдеріне қатысады. Түпкі мақсат –  университеттің студенттері, қызметкерлері мен оқытушылары өз бизнесін ашуға арналған табиғи «инкубатор» болу. Бұдан басқа, әлеуметтік жауапты кәсіпорын, яғни қоғамның және тұтастай алғанда аймақтың әлеуметтік проблемаларын шешуге ат салысу.

Кәсіпкерлік мекемеде бәрі қолмен жүреді. Бір мұғалім кәсіпкер және мұғалім болуы мүмкін және зерттеу жүргізе алады. Біз «кәсіпкерліктің» тұжырымдамасы, ол туралы білімді білу азаматтардың барлық санаттарын алуға тиіс деп есептейміз. Осыған байланысты университеттің барлық мамандықтарында КИнЭУ Ғылыми Кеңесімен «Кәсіпкерлік» пәні енгізілді.

Осы тұрғыда сұрақ туындайды – неге ЖОО,неге студенттік жасөспірім? Өйткені жоғарғы оқу орындарында жаңашыл пікірі мен ақылы-ойы мол жастар жинақталған.  Олар экономиканы және инновацияларды дамытуға арналған драйверлер сынды. Біз бұл мүмкіндікті барынша, 100 пайызға пайдалануымыз керек.

Үштік модель кәсіпкерлік жоғары оқу орындары жаңа технологиялар жасайтын орталықтар болып табылады және бір уақытта ғылыми зерттеулермен айналысады деп болжайды. Бұл спиральдың құрылымы нарыққа интеллектуалдық қызметтің нәтижелерін әкеледі, ал үкімет, бизнес және университеттер арасындағы серіктестік – кез келген елдің инновациялық жүйесінің негізгі элементтері. Бұл біздің жаңа стратегиямыз үшін өте маңызды.

Инновациялық кәсіпкерлік университеттің үлгісін қалыптастыру – болашақта инновациялық қызметке белсене ұмтылатын және болашақта жоғары қол жетімді жағдайға жету үшін жоғары оқу орнының қызметін сипаттауды елеулі түрде өзгерту үшін жаңа тәжірибені игерудегі тәуекелдерді тудыратын университетті құрудың саналы күш-жігері.

УНИВЕРСИТЕТТІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ БАСЫМДЫҚТАРЫ:

 • Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру сапасын қамтамасыз ету;
 • білім беруді, ғылымды және бизнесті біріктіру арқылы университетті әлеуметтік және кәсіптік университетке айналдыру;
 • ЖОО менеджмент жүйесін жетілдіру;
 • ел мүддесі үшін жастардың әлеуетін дамыту және жүзеге асыру.

Стратегиялық жоспарлау, сапа менеджменті жүйесі негізінде университетті басқарудың жаңа принциптері қалыптасты.

Университеттің 2014-2020 жылдарға арналған стратегиялық жоспарына сәйкес айқын стратегиялық мақсаттарды анықтадық:

 • вхождение в число аккредитованных вузов  «Тройной короной». Тройная корона – мировой эталон качества бизнес-образования.
 • «Үштік тәж» аккредиттелген жоғары оқу орындарының санын қосу. Үштік тәж бизнес-білім сапасы үшін әлемдік стандарт болып табылады.
 • Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің ТОП-10 бизнес-жоғары оқу орындарының бірі болу.
 • әлемдегі TOP-200 бизнес университеті.
 • Әлемдегі білім басқаруға арналған TOP-500 университеті.

В современных условиях возрастают требования к высшим учебным заведениям не только со стороны государства, но и бизнеса, общества в целом. Неизбежность трансформации университетов стала одной из главных проблем в осмыслении современного высшего образования.  Мы создали свой стратегический курс, главный документ  вуза. Он охватывает период с 2014 по 2020 год. Он, безусловно, будет дополняться, корректироваться, писаться будут какие-то дополнения, расшифровки  и т.д/

Қазіргі жағдайда жоғары оқу орындарына қойылатын талаптар тек мемлекет тарапынан ғана емес, сонымен бірге бизнесте, жалпы қоғамда да өсіп келеді. Жоғарғы оқу орындарын қайта құрудың сөзсіздігі заманауи жоғары білімді түсінудегі басты проблемалардың бірі болды. Біз  стратегиялық бағытты, университеттің басты құжатын құрдық. Ол 2014-2020 жылдар аралығын қамтиды. Ол, әрине, толықтырылады, түзетіледі, жазылады, кейбір толықтырулар, декодтау және т.б. болады

Құндылықтар

ҚИнЭУ ең маңызды құндылығы болып табылатындар:

 • Үздіксіз даму, білім беру қызметінің жоғары сапасын қамтамасыз ету, заманауи талаптарға жауап беретін ҚИнЭУ білім беру брендін құру;
 • Адал еңбекті, жоғары бағдарлануды және еңбек тәртібін білдіретін жауапкершілікті қамтамасыз ету;
 • Мамандардың сұранысын және бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуде байқалатын  көшбасшылық;
 • Руханилық пен қоғамдық мораль принциптеріне бағынатын әділеттілік;
 • Қызметтің шығармашылығы мен  жаңашылдығын білдіретін проактивтілік; проактивность,
 • Сындарлы қарым-қатынастарды сақтауға мүмкіндік беретін серіктестік;
 • Мейірімділікті сипаттайтын ымыра.

2004 жылдан бастап біздің университет Лиссабон конвенциясы мен Болон декларациясының қағидаларына сүйене отырып, «бакалавриат-магистр» жоғары білімнің ғаламдық көп деңгейлі үлгісі бойынша жұмыс істейді. Біз КИнЭУ-дің халықаралық ынтымақтастық тәжірибесінен көріп отырмыз, біздің білім беру бағдарламалары көбінесе еуропалық елдермен үйлесімді.

Университеттің дамуындағы маңызды сәттердің бірі университеттердің магналық картасының ҚИнЭУ-дің қол қоюы болды («Болоньядағы MagnaChartaUniversitatum», 16 қыркүйек 2011 ж.). Университет автономияны дамытумен, мемлекеттік басқарудың демократиялық қағидаларын, студенттердің академиялық еркіндіктерін, ғылыми зерттеулерді, білім беру бағдарламаларын, оқыту мен зерттеудің ажырамастығын өзіне міндеттеді.

2004 жылдан бастап университетте кредиттік технологияларды енгізу, студенттерге жеке білім беру траекториясын және мұғалімдерді ұсыну, озық шетелдік тәжірибені пайдалана отырып, сабақ өткізудің интерактивті формалары мен әдістерін қолдану арқылы сапалы білім беру үрдісін ұйымдастыруда заманауи тәсілдерді енгізу басталды.

2011-2012 оқу жылынан бастап ҚИнЭУ университеті барлық бакалавриат мамандықтары бойынша кейстік, қашықтықтан оқыту және желілік теледидар технологиясын қолданады. Университеттің қызметкерлері әзірлеген Elsyma қашықтықтан оқыту жүйесі – Солтүстік өңірдегі жалғыз жүйе. Бұл оқушыларға Интернет арқылы білім алуға мүмкіндік береді. Бұл технологиялар барлық электрондық оқыту сценарийлерін пайдалануға мүмкіндік береді. Осы сценарийлерді дамыту Еуропалық Комиссия қаржыландыратын Темпус жобасының шеңберінде жүзеге асырылды.

ҚИнЭУ-де е-learning электрондық оқытуды енгізудің негізгі компоненті үнемі жетілдірілуде: жоғары сапалы желілік инфрақұрылым, заманауи аппараттық және бағдарламалық платформалар, оқу курстарының мазмұны, оқу үдерісін басқару жүйесі.

Оң имиджді қалыптастыру үшін КИМЭП Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің конкурстарына, мұғалімдер грантын алу үшін, еліміздің жоғары оқу орындарының беделді рейтингін, білім беру бағдарламаларын және кәсіпорындардың ұлттық бизнес рейтингтерін алуға қатысады. «Біз кімбіз?» және «Біз қайда бағыттадық?» екенімізді түсіну үшін айналамыздағы білім беру кеңістігін басқаратын қоғамға да, органға да көмектеседі.

Университеттің дамуының басым бағыты – педагогикалық кадрлардың сапалы деңгейін жоғарылату. ЖОО-ны білікті кадрлармен және оқытушылар құрамын жасартумен жоспарлы түрде толықтыру жүргізілуде.

Екі оқытушы – «ЖОО үздік оқытушысы – 2012» мемлекеттік грантының иегерлері. Ғылым мен білім саласындағы жетістіктері үшін 6 қызметкер ҚР Үкіметінің және ҚР Білім және ғылым министрлігінің жүлделерімен марапатталды. Университеттің жас ғалымдары (5 адам) мәдениет, өнер, білім, ғылымды дамытуға қосқан үлестері үшін Қостанай облысының Оқушылар Клубының «Ғылым» санатындағы «Шабыт» марапатының лауреаты. Жас мұғалімдердің үшеуі «Қостанай облысы жастарының алтын кітабына» енгізілді.

2012 жылы 36 университет ғалымы ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметті аккредиттеу сертификаттарын алды.

2014 жылдың қаңтарында университет ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде аккредитациядан өтті.

Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз Қазақстан агенттігінің және Білім министрлігінің Болон процесі және БҒМ академиялық мобильділік Орталығы жүргізетін жоғары оқу орындарының рейтингінің нәтижелері бойынша (2013-2014 жж.) «Көлік қозғалысы, қозғалысы және көлікті пайдалану», «Стандарттау, сертификаттау және метрология» бакалавры, «Экономика», «Энергетика» мамандықтары республиканың жоғары оқу орындарының арасында 4,9,10 және 11 орынды иеленді.

Айта кетейік, 2011 жылы «Стандарттау, сертификаттау және метрология», «Көлік, көлік техникасы және технология» бакалавриаттың екі мамандығы Еуропалық сапа белгісімен EUR-ACE® Label тағайындауымен РАЭК (Ресей) аккредиттеу орталығында аккредитациядан өтті.

Бұл 2015 жылы ұлттық аккредиттеуде тағы да расталды. Аккредиттеу агенттігін  комиссиясы құрамына халықаралық сарапшылар да болды.

 

Бұл нені білдіреді? Бұл Университеттің миссиясы, көзқарасы, мақсаттары мен міндеттері: адам ресурстары, білім беру ортасы (оқу үдерісі, зерттеу үдерісі, білім беру технологиялары, оқу үдерісі), қаржы және ақпараттық ресурстар, Университеттің инфрақұрылымы. Университеттің әлеуетін және еңбек нарығының талаптарына жауап береді дегенді білдірсе керек.

КИнЭУ является лауреатом международной премии и обладателем знака почета «Лидер национальной экономики 2006 года» на форуме Международного Делового Совета (Москва, Россия). Вуз как предприятие вошел в «ТОП-70» среди крупных предприятий Республики Казахстан и получил национальный сертификат «ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2013», определяющий бизнес-рейтинг КИнЭУ согласно данным официальной статистики.

ҚИнЭУ – халықаралық іскерлік кеңестің (Мәскеу, Ресей) форумында халықаралық марапаттың лауреаты және «2006 жылғы Ұлттық экономиканың көшбасшысы» сыйлығының иегері. Университет кәсіпорын ретінде Қазақстан Республикасының ірі кәсіпорындарының арасында «TOP-70» -ге кірді және ресми статистикаға сәйкес ҚИнЭУ-дің іскерлік рейтингісін анықтайтын «Сала көшбасшысы 2013» ұлттық сертификатын алды.

ЖОО энергия үнемдеу бағытына аса көңіл бөледі, Себебі Ол еліміздің болашағы!

Осыған байланысты университет «Жылумен қамтамасыз ету және энергияны үнемдеу технологиялары» оқу зертханасын құрды, бұл кездейсоқтық емес. Дәстүр бойынша, Қазақстанның солтүстік өңірлерінде желтоқсан-қаңтар айларында әсіресе суық. Сыныптарда санитарлық нормаларды сақтау, температура режимін сақтау қажет. Энергия үнемдейтін суық қоршау қажеттілігі күрт өсті. БАСС бағдарламасына қатысу және жобаны әзірлеу, жапон үкіметінен грантты алу бізге адамдарды оқытуға және ғимараттардың энергия аудитін жүргізуге мүмкіндік берді. Ұсыныстарды орындаған соң ғимараттар жылы болды. Бұл біздің іс-әрекетімізге деген сенім арттырды! Біз жоба менеджментіне және өз жобаларымызды жасауға және іске асыруға қабілетті екендігімізге сендік.

Бүгінде біз Қостанай темір жолымен белсенді ынтымақтасып жатырмыз, біздің түлектеріміз осы саладағы мамандар. «Қазақстан Темір Жолы» ҚФ үнемі біздің жабдықтарға арналған республикалық семинарларды өткізеді.

Мұндай жетістіктер «Пойыздар қозғалысын ұйымдастыру» зертханасы арқасында мүмкін болды. Мұндай зертхана тек Алматы мен Қостанай қалаларында ғана бар. Нақ шынайы секілді жолдың жеті метрі миниатюралық станция, бірнеше пойыздар, бағдаршамдар, көрсеткілер.Шынайы  диспетчерлік басқару панелі. Біреуі – дәстүрлі, екіншісі – компьютерлік бағдарлама түріндегі ең заманауи.

Сол кафедрада «Сорттау станциясының жұмысын ұйымдастыру» бірегей зертханасы, сондай-ақ мұғалімдер өз қолдарымен немесе практикалық базалардың мамандарының көмегімен көптеген жұмыстар атқарған «Мамандандырылған теміржол көлігі кеңсесі» жатады. Мұның барлығы студенттерге практикалық дағдыларды меңгеруге мүмкіндік береді.

Университеттің имиджі мен беделі туралы айтатын болсақ, олар оқу орнының халықаралық білім беру кеңістігінде тиімді жұмыс істей алатынын әрдайым есте ұстайды. ҚИнЭУ бұл арнаны тиімді пайдаланады. Шетелдік ЖОО мен ұйымдармен ғылым және білім саласындағы ынтымақтастық туралы 44 келісім жасалды. Еуропалық жоғары оқу орындарымен жұмыс істеу үлкен жауапкершілік жүктейді, себебі «жаман университеттердің» қара тізіміне кіру әрдайым қауіпті, ал екіншіден, бұл университет пен мұғалімдер үшін ерекше тәжірибе.

Халықаралық білім беру жобалары мен бағдарламалары арасында егжей-тегжейлі атап өту керек:

Біздің алғашқы еуропалық жобамыз TEMPUS бағдарламасының «Қазақстан мен Түрікменстан университеттерінде қашықтықтан оқыту негізінде «Энергетика менеджменті» білім беру бағдарламаларын әзірлеу және енгізу» болды.

Ол Еуропалық комиссияның білім, мәдениет және аудиовизуалды құралдар жөніндегі атқарушы агенттігінің (EACEA) жоғары бағасына ие болды.

Біріншісінде, қашықтықтан оқыту зертханасы үшін жоғары сапалы жабдықты «TANDBERGEdgeMXP 95/75» сатып алды.

Жобада 4 мемлекет, 11 қатысушы.

Екінші жобада «Орталық Азия ЖОО-да (QAMEL) электронды оқыту саласындағы сапа менеджменті жүйесін енгізу» (жобаны іске асыру мерзімі 01.12.2013 – 30.11., 2016 ж.).

ҚИнЭУ 544601-TEMPUS-1- 2013-1-DE-TEMPUS-SMGR еуропалық жобасының шеңберінде электронды оқыту  параметрлерінің сапа стандарттарына, ережелеріне және каталогтарына әзірлеу және енгізу сатысына жауапты болды.

Жобада 6 ел, 16 қатысушы болды. Жоба сәтті аяқталды. Жобаның қорытындысы бойынша «Электронды оқыту. Университетте қолдану және енгізу бойынша нұсқаулық» басылымы шығарылды.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі оны еліміздің барлық ЖОО-лары үшін оқулық ретінде ұсынды және Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің веб-сайтында электрондық оқытуды ұйымдастыру және енгізу туралы ұсыныс ретінде орналастырылды.

2017 жылы ҚИнЭУ тағы екі өтінімге серіктестік туралы келісім-шартқа тіркелді, бұл жоба 2017 жылдың шілде-тамыз айларында белгілі болады.

Әрине, біз үшін жаңа жоба өте  ерекше. Оны бізге БИКОККА серіктес университеті ұсынды (Милан, Италия). Бұл НАТО-ның бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағдарламасы «Энгури өзеніндегі гидроэлектростанция құрылысында геосаясатты қамтамасыз ету» қатысуы.

Біздің мамандар осы жоба бойынша Грузия аумағында жұмыс істейді. Біз үшін өте қиын, білімге негізделген, таныс емес, бірақ пайдалы тәжірибе.

Жобаның мақсаты: жоғары стратегиялық маңызы бар объектілердің сейсмикалық осалдығын бағалау, гео-апаттардың ықтимал сценарийлерін бағалау, жобаға қатысушылардың профилактикалық әрекеттерін бағалау, әртүрлі елдерден жас зерттеушілер мен инженерлерді дайындау және ноу-хау беру. Негізгі басымдықтар: энергетикалық қауіпсіздік, энергетикалық инфрақұрылымның қауіпсіздігі, экологиялық қауіпсіздік, табиғи апаттардың болжамдары мен алдын-алу. Біздің аталмыш жоба  жайында НАТО-ның веб-сайтынан көре аласыз. Қосымша ақпарат

Халықаралық ынтымақтастықтан ерекше орынды Вайенштефан – Триздорф қолданбалы ғылымдар университеті алады (Германия), 1997 жылдан бастап «Менеджмент» мамандығы «Аграрлық менеджмент» мамандығы бойынша студенттерді даярлауды біріге оқытып жүр. ҚИнЭУ түлектердің бәсекеге қабілеттілігін арттыратын және ауыл шаруашылығы еңбек нарығында қазіргі стандарттарға сай екі дипломдық оқыту, бірлескен білім беру бағдарламасына дайындық жүргізеді. «Халықаралық Аграрлық менеджмент» магистрлік курсы  2016 жылдың 27 қыркүйегінде ACQUIN сапа кепілдігі және сертификаттау, аккредиттеу институтының халықаралық комиссиясымен аккредиттелінді. (Вайенштефан қолданбалы ғылымдар университетінің сайты: http / ima.hswt.de / runetzwerk-en / partnerhochschulen-ru)

УПН Вайенштефан – Триздорф ынтымақтастық шеңберінде неміс академиялық алмасу қызметі (DAAD) ең үздік магистранттарға магистратурада 1 жылдық оқу ақысын төлеп береді. Студенттер екінші семестрден бастап «Аграрлық менеджмент» мамандығы бойынша серіктес ЖОО магистрлік бағдарламасында оқуға мүмкіндік алады.

Сонымен қатар, 2000 жылдан бері біздің студенттер Германияның шаруа қожалықтарында шетелдік тәжірибе бойынша халықаралық бағдарламаға қатысады.

ҚИнЭУ және «LOGOe.V» келісіміне сәйкес «Шығыс Еуропа елдерімен ауыл шаруашылығы және экологиялық теңгерім» ассоциациясы Германияның шаруа қожалықтарында экологиялық таза өндіріспен жарты жылдық ауыл шаруашылық тәжірибесін өткізеді.