Университет
Білім беру бағдарламалары
Факультеттер
Сіздер үшін
Біздің қызмет
Ғылым
Халықаралық ынтымақтастық
Кәсіпкерлік университет

“Стандарттау және азық-түлік технологиялары” кафедрасы

Есеева Гайния Калимжановна
Телефон: +7 (7142) 28 13 99
E-mail: gainia@mail.ru
Дата рождения: 13 марта 1981 г.
Учёная степень: Кандидат сельскохозяйственных наук
Учёное звание: доцент
Должность в КИнЭУ: Заведующая кафедрой «Стандартизация и пищевые технологии» доцент, член-корреспондент Международной академии аграрного образования
Образовательные программы
Кафедра жайлы

Кафедра М.Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университеті инженерлік-технологиялық факультетінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

«Стандарттау және азық-түлік технологиялары» кафедрасы 2001 жылдың қыркүйек айында ашылып, Қостанай инженерлік-педагогикалық университетінің «Агротехнология және энергетика» факультетінің жетекші кафедрасы болып табылды.

Кафедра бойынша дәрежелеуі 74% құрады, орташа жас – 42. Кафедрада 12 ауыл шаруашылық ғылымдарының кандидаты, 1 педагогикалық ғылымдарының кандидаты, 2 химиялық ғылымдарының кандидаты, 1 биологиялық ғылымдарының кандидаты, 1 магистр. Кафедра жұмысы М.Дулатов атындағы ҚИнЭУ Инженерлік-технологиялық факультетінің кеңесімен үйлестіріледі. Оқыту тілі – мемлекеттік және орыс тілдері.

Арнайы пәндер бойынша дәріс беретін оқытушылардың тиісті базалық білімдері және педагогикалық пен практикалық тәжірибесі бар. «Стандарттау және азық-түлік технологиялары» кафедрасы университеттің негізгі оқу-ғылыми құрылымдық бөлімшелерінің бірі болып, 5В073200 «Стандарттау, метрология и сертификаттау», 5В072800 «Өндеу өндірістірінің технологиясы», 5В080100 «Агрономия» мамандықтары бойынша мамандарды даярлау жұмысын жүзеге асырады.

Жоғары аталған мамандықтарды даярлауға Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген лицензиялары бар.

Мамандықтарды ашудағы қажеттіліктері өнім сәйкестігін растау, стандарттау, метрологиялық қамтамасыз ету саласындағы білікті мамандардың, сондай-ақ азық-түлік өнім және өндеу өндірістерінің технологтарының нақты сұранысына сәйкес пайда болды.

Кафедра Қостанай облысының жетекші бақылау және өндеу кәсіпорындарымен тығыз байланыста. Барлық тәжірибе түрлерін өткізу және білім беру бағдарламаларының деректері бойынша болашақта жұмысқа орналасу үшін кафедрада мынадай кәсіпорындарымен келісім-шарттары бар: «НаЦЭКС»АҚ, «Саламат» ЖШС, «Агротехмаш» ЖШС, «Космис» ЖШС, «Казагрэкс» АҚ ҚФ, «Теплосервис» КПФ ЖШС, «АгромашХолдинг» ААҚ, «Сарыағаш» ЖШС, «Агроэксперт» ЖШС, «Иволга-Холдинг» ЖШС, Ұзынкөл элеваторы, «Баян-Сұлу» ЖШС, «КЭУ Рудный гормолзавод» ЖШС және т.б.

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысы мынадай бағыттары бойынша жүзеге асырылады: «Солтүстік Қазақстан жағдайында өнім сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері». Жалпы тақырыбы әр түрлі бағыттарда әзірленеді, онда кафедранын барлық мүшелері қатысады. Кафедрада «АПК салалаларын нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету» 046 бюджеттік бағдарламасы аясында «Халықаралық талаптармен үйлескен тұқым өнімге (материалға) стандарттарды әзірлеу» тақырыбы бойынша жұмыс жүргізіледі. Оқытушылар ауыл шаруашылық саласында Қазақстан Республикасының 25 мемлекеттік стандартын әзірлеп бекітті, соның ішінде 2011 жылы 15 Мемлекеттік стандарттары. Әзірлеушілері факультет оқытушылары А.А.Муратов, Н.М.Снеговских, О.М. Чернявская, А.Н. Го Тин-Шин, А.Т.Бисембаева, Г.А.Ручкина, Г.К.Есеева, Е.К.Сапанов болып табылады.

Кафедраның зор ғылыми-зерттеу жұмысы М.Дулатов атындағы ҚИнЭУ ғылым бойынша проректоры, ҚР ИСМ ТК-44 төрағасы, ауыл шаруашылық ғылымдарының кандидаты, СжАТ кафедрасы доцентінің жетекшілігімен жүргізіледі.

«Стандарттау және азық-түлік технологиялары» кафедрасының Б ғимаратында орналасқан Б302 (Химия және өнім қауіпсіздігі зертханасы), Б303 (Химия және өнім сапасын бағалау зертханасы), және 101 («Шикізат және өнімді стандарттау, метрология и сертификаттау» зертханасы), Б 306, Б 309, Б 310 оқу зертханалары бар, онда арнайы пәндер бойынша сабақтары өткізіледі. Сондай-ақ зертханалық-тәжірибелік сабақтарын өткізу үшін кафедра филиалы ретінде Қазақ НИИМЭСХ метрологиялық зертханасы пайдаланады.
«Стандарттау және азық-түлік технологиялары» кафедрасы өз қызметінде заманауи оқыту технологиялары, алыс және таяу шетелдердің ЖОО-мен халықаралық ынтымақтастықты дамыту арқылы білім беру қызмет көрсетулердің жоғарғы сапасын келіпдеп қамтамасыз етеді.

«Стандарттау және азық-түлік технологиялары» кафедрасы білім беру сапасы саласында мынадай мақсаттарды қояды:
Ұйымдық-басқару қызметіне және стандарттарға, нормативтік және нормативтік-техникалық құжаттарға өзгерістер енгізу, қайта қарау және әзірлеу дайындығына себеп болатын құзыретті қалыптастыру.

Өндірістік-технологиялық қызметіне, жинақтау, технологиялық және пайдалану құжаттарының метрологиялық сараптауына, геометриялық нақтылығына бөлек көрсеткіштерін өлшем әдістеріне, нақты өндіріс үшін өлшем жүйесін әзірлеу, өлшем құралдарын тексеру (калибровка) әдісін әзірлеуге мамандарды даярлау.

Эксперименталды-зерттеу жұмысына, эксперимент, өлшем, бақылау, зерттеу нәтижелерін және ғылыми әзірлеуін енгізу, өнім сапасының жағдайы мен динамикасына, өндірісті метрологиялық қамтамасыз етуін, стандарттау және сертификаттауға талдау өткізуге мамандарды даярлау. Өнім сапасы мен технологиялық процесстерін зерттеуге себеп болатын теориялық модельдерін құру дағдысы мен білімдерін қалыптастыру, метрологиялық қамтамасыз ету және стандарттау тиімділігін бағалау.
Ақпараттық, идеологиялық және өзекті коммуникацияларға өз пікірінің ашық және терең негізімен мамандарды даярлау. Өз жауапкершілігін кәсіби шешім қабылдауда түсіну қабілеттілінің болуы.
2004-2005 оқу жылынан бастап студенттер кредиттік оқыту технологиясы бойынша 1999 жылғы 7 маусымдағы ҚР «Білім туралы» заңына, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірінің 2001 жылғы 10 сәуірдегі № 240 бұйрығымен бекітілген білім беру бағдарламаларын әзірлеу, енгізу және саралау тәртібі туралы ережелеріне, Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына (2004 жылғы 08 мамырдағы №22 бұйрығы) сәйкес оқытылады.

Кафедрада барлық қажетті кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-әдістемелік құжаттары бар. Соған байланысты университетте «М.Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университетінде кредиттік оқыту жүйесі бойынша оқу процесін ұйымдастыру туралы (бакалавриатта оқу)» ережесі әзірленді, (Институттің оқу-әдістемелік кеңесінің 2005 жылғы 26 қазандағы №4 хаттамасымен мақұлданды; Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің 2005 жылғы 27 қазандағы №3 хаттамасымен бекітілді).

Мамандандыру және оны сипаттау
  • 5В073200 «Стандарттау, метрология и сертификаттау»
  • 5В072800 «Өндеу өндірістерінің технологиясы»
  • 5В080100 «Агрономия».
Жетекшісі жайлы
✓ Өмірбаяны

Родилась 13 марта 1981 года в селе Докучаевка, Наурзумского района, Костанайской области. В марте 2003 года с отличием окончила Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, специальность 450840 «Технология производство продукции животноводства» с присвоением квалификации «Менеджер животноводства».

В 2003-2007гг обучалась и успешно окончила аспирантуру Западно-Казахстанского Аграрно-Технического университета им. Жангир хана по  специальность 06.02.01 «Разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных».

В декабре 2008 году защитила диссертационную работу на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук в диссертационном Совете ЗКАТУ им. Жангир хана. В апреле 2009 года Комитетом по аттестации и надзору Министерства образования и науки Республики Казахстан был выдан диплом кандидата наук за номером  FK № 0002897.

Г.К. Есеева имеет звание доцента, т.е. ассоциированного профессора Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК от 25 октября 2011 года.

В КИнЭУ им. М. Дулатова  работает с апреля 2003 года.  С 2005 г по 2009 г занимала должность заместителя декана Агротехнологического факультета по учебно-методической работе. 2009-2010гг являлась председателем Совета молодых ученых университета. 2011-2012 гг. заведовала кафедрой «Сельскохозяйственные технологии».

В 2007 году присвоена квалификация кандидата в аудиторы по внутренним проверкам СМК внесен в реестр СМК в соответствии с требованиями СТ РК 1349-2005 (ISO\IES 17024:2003, MOD) «Органы по подтверждению соответствия персонала. Требования» и ФС IC 10561100 ТОО 020-2006 Требования при подтверждении соответствия внутренних аудиторов СМК».

В 2008 г. выиграла именной грант Акима Костанайской области.

В 2006-2008 гг. проводила исследования по заказу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по программе НИР МСХ РК: 046 нормативно-методическое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса, водного, лесного хозяйства. По результатам исследования разработаны нормативные документы, которые утверждены Комитетом по техническому регулированию и широко используются  специалистами и учеными в производстве.

Есеевой Г.К. за время научно-педагогической деятельности разработано более 70 трудов по изучению дисциплин (УМКД, лекции в слайдах, лекционные материалы, лабораторно-практические задания, практикумы, тестовые сборники и т.д.), по прохождению производственных практик, по выполнению курсовых проектов/работ, в т.ч. более 30 статей, а также учебное пособие, электронное учебное пособие и монография для студентов ВУЗа:

  • монография «Совершенствование североказахских мериносов путем повышения эффективности подбора по длине шерсти»;
  • учебное пособие «Эффективность подбора по длине шерсти при совершенствовании североказахских мериносов»;
  • электронное учебное пособие по дисциплине «Биотехнология сельскохозяйственных растений», которые используется в учебном процессе студентами всех форм обучения.

Научно-педагогический стаж работы в ВУЗе 14 лет.

Г.К. Есеева аккредитована в качестве субъекта научной и научно-технической деятельности для принятия участи в конкурсе научной и научно-технической деятельности.  Член редакционного совета электронного научного журнала «Science».

Лауреатом премии «Шабыт» клуба меценатов в номинации «Наука» 2009 года.