Университет
Факультеттер
Сіздер үшін
Біздің қызмет
Ғылым
Халықаралық ынтымақтастық
Кәсіпкерлік университет

“Ақпараттық технологиялар мен автоматтау” кафедрасы

Жунусов Куат Муратович
Телефон: +7 778 740 88 07
E-mail: zunusov_K@mail.ru
Дата рождения: 7 января 1969 года
Учёная степень: Кандидат экономических наук по специальности - Управление народным хозяйством (по сферам и отраслям применения).
  Должность в КИнЭУ: зав. кафедрой информационных технологий и автоматики
 
Кафедра жайлы

Кафедра жұмысы теориялық және практикалық дайындығы, кәсіби білімі мен дағдылары бар мамандықтардың мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес мамандарды даярлауға бағытталған. Жақсы материалдық-техникалық базасы мен білікті профессорлық-оқытушы құрамы студенттерге жоғары кәсіби білім алуға және ақпараттық және компьютерлік технологиялар саласында маман болуға мүмкіндік береді.

Мамандандыру және оны сипаттау

Кафедра мынадай бағыттары бойынша бакалаврларды даярлауды жүргізеді:

  • 5В070400 Есептеу техника мен бағдарламалық қамтамасыз ету
  • 5В070300 Ақпараттық жүйелер.
Жетекші жайлы
✓ Өмірбаян

Топоров Д.В., 1975 жылы туылған, 1996 жылы А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ физика-техникалық факультетін «Физика» мамандығы бойынша аяқтады. 1998 жылы А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ магистратурасын «Жартылай өткізгіштер физикасы, микроэлектроника» мамандығы бойынша ғылым магистрінің академиялық дәрежесін алумен аяқтады. Жалпы жұмыс өтілі – 13 жыл. М.Дулатов атындағы ҚИнЭУ-де 2012 жылдан бастап кафедра меңгерушісінің м.а. қызметінде жұмыс істейді.

✓ Ғылыми қызметі

2006 жылы «02.00.05 – Электрохимия» мамандығы бойынша Саратов мемлекеттік техникалық университетінде техникалық ғылымдар кандидатының ғылыми дәрежесін алу үшін диссертациялық жұмысын қорғады.